Nishigandha Assamese song Lyrics

Read the complete Nishigandha song Lyrics in English-

Read the assamese translation of Nishigandha Assamese song Lyrics

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Monore Aukhi, Jonake Bilakhi,

Puhorore Mela Pate

Monore Poduli, Udoli Mudoli

Mon Bhore Ulahote

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Monore Aukhi, Jonake Bilakhi,

Puhorore Mela Pate

Monore Poduli, Udoli Mudoli

Mon Bhore Ulahote

……

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Monore Aukhi, Jonake Bilakhi,

Puhorore Mela Pate

Monore Poduli, Udoli Mudoli

Mon Bhore Ulahote

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Nishigandha, Bhange Tondra

Mon Akakhot, Modhu Sondra

Monore Aukhi, Jonake Bilakhi,

Puhorore Mela Pate

Monore Poduli, Udoli Mudoli

Mon Bhore Ulahote

Leave a Comment